Montaż

Schwarz Technology Poland Sp. z o.o. korzysta z najnowszych rozwiązań technologicznych stosowanych przez wysoko wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników. Pozwala nam to spełnić wysokie wymagania jakościowe naszych klientów. Specjalizujemy się w nitowaniu, montażu PEM-ów za pomocą maszyny Haegera, skręcaniu, uszczelnianiu i ogólnie wszystkich precyzyjnych połączeniach montażowych, cenionych również w przemyśle kolejowym i spożywczym. Nasza wykwalifikowana kadra montażu, dzięki wiedzy, doświadczeniu i umiejetnościom, jest w stanie wykonywać produkcję na dużą skalę.


Łączymy elementy za pomocą zrywalnych nitów – szybko, trwale, szczelnie, precyzyjnie.

Zobacz więcej


Montaż nitonakrętek – pozwala na bezinwazyjne łączenie elementów, a zarazem szybki montaż.

Zobacz więcej


Dokręcanie połączeń śrubowych z momentem obrotowym pozwala uzyskać najlepsze i najtrwalsze połączenia bez obawy na obciążenia.

Zobacz więcej


Uszczelnienie komponentów powoduje trwałe zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi, zachowując kompresję wewnątrz tworzonych produktów.

Zobacz więcej


Haeger 824
Montaż PEM-ów:

  • Gwinty,
  • Nakrętki itp.,
  • Nacisk na element do 8t
  • Głębokość gardzieli 24’’
  • Rozmiary elementów złącznych:
    • Od M3 do M6 w stali nierdzewnej,
    • Od M3 do M10 w stali miękkiej

Zobacz więcej

Dane firmy

Schwarz Technology Poland Sp. z o.o.
Ul. Karola Olszewskiego 6
25-663 Kielce
Sąd Rejonowy w Kielcach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000631890
NIP 9591975926
Regon 365195370
BDO 000202700
Kapitał zakładowy: 966 000 zł