Spawanie precyzyjne

Schwarz Technology Poland Sp. z o.o. jest uznaną firmą świadczącą usługi w zakresie spawania aluminium, stali niestopowych i nierdzewnych na podstawie zatwierdzonych technologii WPQR zgodnie z EN ISO 15613 oraz EN ISO 15614-1,-2. Nasz obszar to głównie cienkie blachy i wyrafinowany kształt, dokładnie taki jak wymaga tego twój projekt.

Nasi spawacze oprócz oprócz wieloletniego doświadczenia posiadają uprawnienia zgodne z EN ISO 9606-1,-2, potwierdzone przez jednostkę notyfikowaną SLV-GSI oraz Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Używamy najlepszego sprzętu spawalniczego, który podlega surowym normom przeglądu, kalibracji i walidacji, co potwierdzają odpowiednie protokoły. Zapewnia to 100% powtarzalności parametrów i wyników spawania o najwyższej jakości i wydajności.

Każdy etap realizacji zlecenia jest nadzorowany przez doświadczonego Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika IWE oraz kontrolowany przez Inżyniera Jakości posiadającego uprawnienia VT 1+2. Pozostałe badania nieniszczące oraz niszczące realizowane są w kooperacji z naszymi partnerami biznesowymi.

Przy dużym zaangażownaiu całego personelu STP oraz wsparciu Schwarz AG Feinblechtechnik w grudniu 2018 roku Spółka Schwarz Technology Poland uzyskała certyfikat ISO 9001 oraz ISO 3834-2. W 2019 roku portfolio uzupełniono o certyfikat EN ISO 15085 CL-2 – cenny dla branży kolejowej. Jest to efekt ciągłego dążenia do doskonalenia oraz misji świadczenia najwyższej jakości usług spawalniczych.

Stosowane metody spawania:

MAG (135) – Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych

MIG (131) – Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych

TIG (141) DC – Spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych, standard

TIG (141) AC/DC – Spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych, prądem przemiennym w przypadku stopów aluminium


Przykładowe realizacje:

Produkty z aluminium:


Produkty ze stali nierdzewnej:


Produkty ze stali niestopowej:

Dane firmy

Schwarz Technology Poland Sp. z o.o.
Ul. Karola Olszewskiego 6
25-663 Kielce
Sąd Rejonowy w Kielcach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000631890
NIP 9591975926
Regon 365195370
BDO 000202700
Kapitał zakładowy: 966 000 zł