Montaż elementów PEM

Od teraz firma STP zajmuję się również montażem elementów PEM. Wszystko to za pomocą maszyny Heager 824. Szkolenie z zakresu obsługi i eksploatacji dla naszych pracowników przeprowadziła firma KVT-Fastening.

Montaż elementów PEM stosujemy przy produkcji obudów, pulpitów, elementów mocujących płyty główne do urządzeń sterujących i wiele innych.

Dane firmy

Schwarz Technology Poland Sp. z o.o.
Ul. Karola Olszewskiego 6
25-663 Kielce
Sąd Rejonowy w Kielcach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000631890
NIP 9591975926
Regon 365195370
BDO 000202700
Kapitał zakładowy: 1 500 000 zł