Dokręcanie z momentem – moment dokręcania śrub

Moment dokręcania śrub

Moment dokręcania śruby jest odpowiednio dobierany do rodzaju zastosowanych materiałów i ma zawsze właściwe parametry. Nasi wykwalifikowani pracownicy, przed rozpoczęciem pracy sprawdzają wartości momentu dokręcania ustawionej na kluczu dynamometrycznym.

Klucze dynamometryczne

W gamie naszego wyposażenia posiadamy klucze dynamometryczne o różnych rozmiarach i siłach momentu. Klucze są regularnie sprawdzane pod kątem dokładności za pomocą zwalidowanego urządzenia kontrolnego. Moment dokręcania śrub w naszej firmie jest gwarancją trwałych połączeń w każdego rodzaju otworach gwintowanych.

Przykładowe realizacje:

Dane firmy

Schwarz Technology Poland Sp. z o.o.
Ul. Karola Olszewskiego 6
25-663 Kielce
Sąd Rejonowy w Kielcach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000631890
NIP 9591975926
Regon 365195370
BDO 000202700
Kapitał zakładowy: 1 500 000 zł