Montaż nitonakrętek – połączenia nitowe

Za pomocą nitonakrętek wykonujemy dokładne połączenia naszych elementów używając połączeń śrubowych. Dzięki gwintowanemu środkowi nitonakrętek, możliwe jest szczelne i silne połączenie elementów. Używanie ich gwarantuje szybki montaż, a to wszystko dzięki specjalnemu sprzętowi zasilanemu sprężonym powietrzem, do którego posiadamy zróżnicowany osprzęt wymienny o różnych rozmiarach.

Przykładowe realizacje:

Dane firmy

Schwarz Technology Poland Sp. z o.o.
Ul. Karola Olszewskiego 6
25-663 Kielce
Sąd Rejonowy w Kielcach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000631890
NIP 9591975926
Regon 365195370
BDO 000202700
Kapitał zakładowy: 1 500 000 zł